Zapraszamy do naszej kreatywnej pracowni, gdzie powstają gry i łamigłówki - czyli nasze pomoce dydaktyczne.Książka


Zbiór zabaw Domino matematyczne polecamy nauczycielom i terapeutom pracującym z uczniami, którzy mają trudności w uczeniu się matematyki, a także samym uczniom i ich rodzicom. W zestawie znajdziecie 60 domin matematycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. W zabawie obowiązują zasady podobne do zasad powszechnie znanych w grze w domino. Jest to typowa gra strategiczno-losowa, w której biorą udział dwie osoby.

Domina wydrukowane są na grubszym, powlekanym kartonie, aby wygodniej grało się, a także by zapewnić większą trwałość produktu. Zaznaczone linie pomogą wyciąć kostki domina a oznakowanie po matowej stronie pozwoli uniknąć wymieszania się domin z różnych zestawów.

Gra matematyczna daje możliwość uatrakcyjnienia i urozmaicenia lekcji, a także pomaga utrwalić u uczniów poznane pojęcia i wiadomości, usystematyzować ich wiedzę oraz rozbudzić zainteresowania.

Domina można wykorzystać na lekcjach w szkole, na zajęciach terapeutycznych bądź dydaktyczno-wyrównawczych, a także na kółku matematycznym, w świetlicy szkolnej i w domu.

W przygotowaniu kolejne części Domina matematycznego. Zachęcamy do dzielenia się opiniami o tej zabawie.
Domino
Domino - prosta, powszechnienie znana gra, a jednocześnie atrakcyjna, forma uczenia się poprzez zabawę. Pomoc w nauce matematyki, polegająca na łączeniu dwóch pasujących do siebie klocków. Jest to typowa gra strategiczno-losowa, w której bierze udział 1, 2, 4 lub 5 graczy.

Domino matematyczne dla opornych zawiera 5 kompletów, każdy w innym kolorze, których nie można mieszać ze sobą ani łączyć. Każda grupa graczy dostaje jeden zestaw domina. Z pakietu może korzystać jednocześnie do 25 uczniów.


Cele:
 • rozwijanie logicznego myślenia i rozumowania przez analogię,
 • rozbudzanie motywacji do maksymalnego wysiłku intelektualnego,
 • kształtowanie pojęć i utrwalanie sprawności rachunkowych.

Przeznaczenie:
 • dla nauczycieli matematyki pracujących z uczniami zdolnymi oraz z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • dla terapeutów pracujących z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki,
 • dla dzieci od 6 roku życia,
 • dla rodziców pracujących z dziećmi w domu.

Zastosowanie:
 • na lekcji w szkole,
 • na zajęciach terapeutycznych,
 • na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
 • na kółku matematycznym,
 • w świetlicy szkolnej,
 • w domu.
Książka
Książka „Gry i zabawy matematyczne” z wykorzystaniem DOMINA oraz BIEDRONEK to propozycja gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


DOMINO oraz BIEDRONKI to wspaniały sposób na kreatywną zabawę. Podczas gry dziecko rozwija spostrzegawczość i strategiczne myślenie, a także integruje się z rówieśnikami czy z opiekunami.

Książka ta przyda się nauczycielom, terapeutom i rodzicom, może stanowić inspirację na zajęciach w świetlicy szkolnej oraz w domu.