Kreatywny Maluch - dzieci w wieku 6-8 poprzez gry i zabawy nauczą się między innymi:


 • logicznego myślenia;
 • rozwiązywać proste łamigłówki i układanki (np. tangram, origami, mozaiki Zuzi, domina );
 • rozpoznawać liczby od 0- 200;
 • liczyć, dodawać i odejmować do 200;
 • liczyć, mnożyć i dzielić, tabliczka mnożenia;
 • znajdowania reguł powtarzalności, podobieństw;
 • szacować i przewidywać;
 • odczytywać czas, obliczeń zegarowych;
 • prostych symetrii;
 • dokonywania  pomiarów;
 • rozpoznawać figury płaskie i bryły;
 • budować szkielety brył;

Podczas zajęć dzieci:

 • rozszerzą i usystematyzują wiedzę szkolną;
 • nauczą się używania wiedzy matematycznej w praktyce;
 • będą mogły sprawdzić się w grupie;
 • będą się świetnie bawić, poznając nowe sposoby na pożyteczne spędzanie wolnego czasu.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 60 minut.
W cenę zajęć wliczony jest zakup indywidualnych pomocy naukowych dla każdego dziecka (np. karty pracy, naklejki, bloki, wycinanki, itp.). Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne, ponieważ większość czasu spędzamy bawiąc się matematyką i pokazując, że matematyka może być ciekawa. Zajęcia odbywają się w małych grupach maksymalnie do 6 dzieci.