Kreatywny Smyk - dzieci w wieku 3-5 poprzez gry i zabawy nauczą się między innymi:

 • logicznego myślenia;
 • rozwiązywać proste łamigłówki i układanki
  (np. tangram, origami, mozaiki Zuzi, domina );
 • pisać i rozpoznawać cyfry;
 • dopasowywać odpowiednie liczby do zbiorów przedmiotów;
 • liczyć, dodawać i odejmować do 20;
 • znajdowania reguł powtarzalności, podobieństw;
 • szacować i przewidywać,
 • rozróżniać figury geometryczne;
 • mierzyć i ważyć przedmioty;
 • dni tygodnia, miesięcy, pór roku;

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 45 minut.
W cenę zajęć wliczony jest zakup indywidualnych pomocy naukowych dla każdego dziecka (np. karty pracy, naklejki, bloki, wycinanki, itp.). Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne, ponieważ większość czasu spędzamy bawiąc się matematyką i pokazując, że matematyka może być ciekawa. Zajęcia odbywają się w małych grupach maksymalnie do 6 dzieci.